Privacy beleid

Privacy beleid NTD Company
h.o.d.n. Prodcar

Prodcar acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van relaties w.o. klanten, prospects en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is:

NTD Company h.o.d.n. Prodcar (KVK: 171.422.90), Meierijsingel 41, NL 5262 JW VUGHT.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Prodcar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten, diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Email adres
  • Adres gegevens
  • Telefoonnummer (vast of mobiel)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Prodcar verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze levering of dienstverlening uit te kunnen voeren • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten • Verzenden van onze nieuwsbrieven indien hiervoor toestemming is verleend.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Prodcar bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld:  • Indien u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. • Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Prodcar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Prodcar verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, levering van uw aankoop of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Prodcar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Prodcar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Prodcar) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prodcar. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Prodcar. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek. Prodcar wijst er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Prodcar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Marc Nederveen is de Functionaris Gegevensbescherming van Prodcar.
De heer Nederveen is te bereiken via:

Email: marc@motorcheckup.net
Mobiel:    +31651304382
Adres: Prodcar, Meierijsingel 41, NL 5262 JW VUGHT